ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Long / Short-term Positioning
Αναγνώριση, Προσέλκυση και Αξιολόγηση Στελεχών

Η ποιότητα των ανθρώπων μας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Creative Pharma & HR Services. Η ομάδα μας συγκροτείται από ανθρώπους με πάθος για το γνωστικό τους αντικείμενο, προσήλωση στο αποτέλεσμα, συνεργατικότητα, καινοτομία, ενθουσιασμό και εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, γεγονός το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μας.

Λειτουργώντας εσωτερικά ως ένα recruiting agency με στόχο τη στελέχωση εξειδικευμένων θέσεων για την κάλυψη αναγκών της Creative Pharma & HR Services, έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε και τους πελάτες μας στην κάλυψη ιδιαίτερα εξειδικευμένων επιστημονικών και εμπορικών θέσεων του κλάδου Υγείας. Αναλυτικότερα, μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες για την κάλυψη θέσεων στους τομείς των Medical Affairs, Clinical Affairs, Regulatory, Pharmacovigilance, Production, R&D, Marketing and Sales.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Υπηρεσίες Προσέλκυσης, Αξιολόγησης & Επιλογής Στελεχών

Υποστηρίζουμε πελάτες στην αναγνώριση, προσέλκυση και αξιολόγηση στελεχών για την κάλυψη μεσαίων και ανώτερων θέσεων

Υπηρεσίες Στελέχωσης

Υποστηρίζουμε πελάτες στη διαδικασία κάλυψης θέσεων που σχετίζονται με θέσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου

Υπηρεσίες Απασχόλησης Outsourcing

Υποστηρίζουμε πελάτες με υπηρεσίες outsourcing απασχόλησης για την κάλυψη μόνιμων ή προσωρινών εργασιακών θέσεων για εταιρίες που τυχόν δεν έχουν ακόμη τοπικά γραφεία ή οργανωμένο τμήμα HR ή αποτελούν νεοσύστατες εταιρίες

Συμβουλευτική Ανθρωπίνου Δυναμικού

Υποστηρίζουμε πελάτες στην ανάπτυξη διαδικασιών λειτουργίας ανθρωπίνου δυναμικού (SOPs), οργανογραμμάτων, περιγραφών θέσεων κλπ.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.