ποιοι είμαστε

Καθώς το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται γίνεται όλο και πιο αυστηρά ελεγχόμενο και το περιβάλλον στο οποίο επιχειρούν όλο και πιο πολύπλοκο, η ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης σε εξειδικευμένους, έμπειρους, κατηρτισμένους παρόχους είναι για την φαρμακευτική βιομηχανία, τη βιομηχανία της βιοτεχνολογίας και αυτή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βασική και επιτακτική. Μέσα από την ευρέως φάσματος εμπειρία μας, την υψηλή εξειδίκευσή μας και την υψηλή και πιστοποιημένη ποιότητα των υπηρεσιών μας, στην Creative Pharma & HR Services δεσμευόμαστε να σας υποστηρίξουμε σε κάθε επιμέρους κομμάτι των δραστηριοτήτων ανάπτυξής και κάθε επιμέρους βήμα της διεξαγωγής των Κλινικών Μελετών σας. Από το στάδιο ανάπτυξης ενός φαρμάκου ή ιατροτεχνολογικού προϊόντος μέχρι τις μετ’ εγκριτικές μελέτες και την φαρμακο- ή την υλικοεπαγρύπνηση, καλύπτουμε όλο το φάσμα των φαρμακευτικών τομέων και παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Η Creative PHS είναι ένας οργανισμός προσανατολισμένος στον πελάτη. Προτεραιότητα μας η ανταπόκριση στις ανάγκες των εκάστοτε πελατών μας, διατηρώντας πάντα αυστηρά την εμπιστευτικότητα και τον επαγγελματισμό. Μέσα από τη συνεχή ανατροφοδότηση προόδου προς τον πελάτη, βάσει προσεκτικής και συντονισμένης προσπάθειας, η Creative PHS δύναται να επιτύχει κάθε στόχο. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας εντός συμφωνημένων χρονικών ορίων, γεγονός που επιτυγχάνουμε τόσο μέσα από την αυξημένη αποτελεσματικότητα και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους, όσο και μέσα από τη συνεχή αξιολόγηση και διαχείριση των πιθανών παραγόντων κινδύνου στην επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Ακρογωνιαίος λίθος της Creative PHS είναι η ποιότητα των ανθρώπων μας. Η Creative PHS απασχολεί ιδιαίτερα έμπειρους, εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους επαγγελματίες με γνώσεις και προσόντα που πληρούν τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αλλά και τις ICH GCP και GVP προϋποθέσεις. Πρόκειται για επαγγελματίες με εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας.

Είμαστε επαγγελματίες παθιασμένοι, προσανατολισμένοι προς το αποτέλεσμα και θέλουμε να αριστεύουμε σε κάθε έργο. Φροντίζουμε, έτσι, να ενορχηστρώνουμε τα έργα σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας επιτυγχάνοντας την αριστεία σε έγκαιρα και ακριβή αποτελέσματα.

Η Creative PHS (Γ.Ε.ΜΗ 132599201000) έχει πιστοποιηθεί από την Swiss Approval Technische Bewertung S.A. τόσο στα πρότυπα ISO 9001 και ISO 27001, όσο και για τη συμμόρφωσή της με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Κώδικες

Πολιτικές

Πιστοποιήσεις

Βασικές αρχές και θεμέλιο της επιτυχίας της Creative PHS είναι η επαγγελματική δεοντολογία και η ηθική ακεραιότητα.

Οι Αρχές, οι Αξίες, τα Πρότυπα και οι Κανόνες Συμπεριφοράς που διέπουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων συνιστούν ηθικό πυλώνα που παράγει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη Διοίκηση, τους Εργαζόμενους, τους Πελάτες και τους Μετόχους της Εταιρείας μας.

Η Πολιτική Ποιότητας της Creative PHS αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρίας στη αδιάλειπτη Ποιότητα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η CPhS έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ένα καταγεγραμμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS), που έχει σχεδιασθεί να διασφαλίζει ένα περιβάλλον συνεχούς ελέγχου των διαδικασιών και των σχετιζόμενων υπηρεσιών της.

Ενσωματωμένοι στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας υπάρχουν 2 βασικοί στόχοι : α) η επίτευξη και η διατήρηση της προβλεψιμότητας της Ποιότητας που ανά πάσα στιγμή χρειάζεται προκειμένου να απαντώνται συνεχώς οι ανάγκες των Πελατών και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από τις συμβάσεις μας, δίνοντας έμφαση σε ένα κλίμα πρόβλεψης παρά αναγνώρισης ελλείψεων, και β) η ενίσχυση της πεποίθησης της Διοίκησης πως το επιθυμητό επίπεδο Ποιότητας έχει επιτευχθεί και διατηρείται.

H Creative PHS είναι μία πελατο-κεντρική εταιρία, με στόχο να συναντά τις ανάγκες του πελάτη, ενώ συγχρόνως να διατηρεί πλήρη εμπιστευτικότητα και επαγγελματισμό. Είμαστε δεσμευμένοι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας, μέσα στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα. Αυτό επιτυγχάνεται με αυξημένη αποδοτικότητα και, συγχρόνως, με μείωση στα κόστη όπως και στους πιθανούς παράγοντες κινδύνου προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα στην ανάπτυξη του Φαρμάκου και παγκόσμια και τοπικά.

Η Creative PHS έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, συντηρεί και συνεχώς βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια της Πληροφορίας (Information Security Management System – ISMS), συμβατό με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος Πιστοποίησης ISO (ISO/IEC 27001).

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

 • Καρδιολογία
 • Νευρολογία
 • Ανοσολογία
 • Δερματολογία
 • Αιματολογία
 • Ογκολογία
 • Οφθαλμολογία
 • Αναπνευστικό
 • Ιατρικές Συσκευές
 • Σπάνιες Νόσους
 • Λοιπά
Phase I 3%
0%
Phase II 10%
0%
Phase III 62%
0%
Phase IV 26%
0%

STAFF DYNAMICS

Male
0%
Female
0%
Millenials
0%
BSc
0%
MSc
0%
PhD
0%
MD/ PharmD/ DDS
0%
 • Office based
 • Client based
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.