ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ανάπτυξη, Βελτίωση & Υποστήριξη της Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας GxP -
Διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων και Ελέγχων Εξωτερικών Συνεργατών στα GCP/GVP

…Η ποιότητα δεν είναι πράξη, είναι συνήθεια
– Αριστοτέλης

Είναι πολιτική της Creative Pharma & HR Services να επιτυγχάνει και να διατηρεί τις υψηλότερες επιδόσεις Ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει. Οι υψηλότερες επιδόσεις Ποιότητας συνεπάγονται σαφή κατανόηση του Πελάτη, των αναγκών του και των απαιτήσεων των εκάστοτε υπηρεσιών. Συνεπάγονται, επίσης, την τήρηση των ισχυόντων εθνικών & διεθνών κανονιστικών απαιτήσεων και των διεθνών προτύπων για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Πληροφοριών, αλλά και μια δέσμευση στη συνεχή βελτίωση.

Είναι στόχος της Creative PHS να ενσωματώσει τη δέσμευσή της στις υψηλότερες επιδόσεις Ποιότητας σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της. Αυτό, διατηρείται μέσω μιας πάγιας εταιρικής στάσης υπέρ της πρόληψης των ελαττωμάτων έναντι της ανίχνευσης αυτών. Οι υψηλότερες επιδόσεις Ποιότητας προϋποθέτουν και συνεπάγονται επίσης εργαζομένους που αδιάκοπτα επιδιώκουν την αριστεία. Μια τέτοια απόδοση είναι εφικτή μέσω της μεθοδικής κατάρτισης και της ενθάρρυνσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων, της παροχής κινήτρων για την διατήρηση μίας κουλτούρας Ποιότητας, της άμεσης κατανομής των πόρων και τέλος των δομημένων διαδικασιών και των δραστηριοτήτων ελέγχου αυτών.

Στα πλαίσια του στόχου αυτού, η Creative PHS έχει αναπτύξει, υλοποιεί και παρακολουθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001, καθώς και ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 27001. Και τα δύο συστήματα, έχουν δε επίσης πιστοποιηθεί με επιτυχία για συμμόρφωση τους με το υπάρχον νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Με αυτή την κουλτούρα Ποιότητας και με μια εκτενή εμπειρία στον τομέα της υγείας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, καθώς και επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης, η Creative PHS παρέχει Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας, όπως: Ανάπτυξη Πρότυπων Διαδικασιών (SOPs)· Ανάπτυξη, Βελτίωση & Υποστήριξη της Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας GxP· Διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων και Ελέγχων Εξωτερικών Συνεργατών στα GCP/GVP· Υποστήριξη Εσωτερικών Ελέγχων & Επιθεωρήσεων στα GCP/GVP.

 • Προετοιμασία Πρότυπων Διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOPs), των οδηγιών εργασίας (Work Instructions, Manuals κ.τ.λ.), εντύπων / φορμών κ.λπ.
 • Ανασκόπηση υπαρχουσών Προτύπων Διαδικασιών για συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, τα διεθνή πρότυπα, εταιρικά συμβόλαια ή συμφωνίες, καθώς και αναγνώριση πιθανών σημείων βελτίωσης.
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού στην εφαρμογή Πρότυπων Διαδικασιών Λειτουργίας
 • Δημιουργία Συστημάτων Ποιότητας GxP και της σχετικής τους τεκμηρίωσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις.
 • Επανεξέταση των Συστημάτων Ποιότητας GxP ως προς την συμμόρφωσή τους με τις κανονιστικές απαιτήσεις, τα Διεθνή Πρότυπα, εταιρικά συμβόλαια ή συμφωνίες, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών τομέων βελτίωσης.
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας GxP
 • Υποστήριξη διαφόρων επιμέρους αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας GxP
 • Ελέγχους GCP/GVP
 • Ελέγχους Συστημάτων ή Διαδικασιών
 • Ελέγχους και Επιθεωρήσεις GCP/GVP
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων πριν και μετά των ελέγχων / επιθεωρήσεων
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.