Δήλωση Απορρήτου CV

Δήλωση Απορρήτου

Όροι Υποβολής του Βιογραφικού σας Σημειώματος

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την υποβολή του βιογραφικού σας στην Εταιρεία Creative Pharma & HR Services S.M.S.A. (εφεξής στο παρόν ως η “Εταιρεία”). Υποβάλλοντας το βιογραφικό σας στην Εταιρεία, μας επιτρέπετε να αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, και, εάν κρίνουμε πως πληρούνται οι επίσημες προϋποθέσεις για κάποια θέση εργασίας, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας παράσχετε κάθε άλλη πληροφορία ή για να προγραμματίσουμε κάποια συνάντηση για συνέντευξη. Στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας, αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους:

 1. Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας στην Εταιρεία, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, προκειμένου να αξιολογήσουμε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και ικανότητες και προκειμένου να εξετάσουμε τις πιθανότητες συνεργασίας μαζί σας. Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συναίνεσή σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στέλνοντας email στη διεύθυνση career@creativephs.com με θέμα “ΑΝΑΚΛΗΣΗ”. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τις πιθανότητες συνεργασίας.
 2. Πρόσβαση στα δεδομένα σας παρέχεται μόνο στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας. Εάν χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία παρέχει Υπηρεσίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (οι «Πελάτες» μας), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.
 3. Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας κατόπιν ανακοίνωσης θέσης εργασίας που δημοσίευσε η Εταιρεία, θα διατηρούμε το βιογραφικό σας για έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης. Εάν παρέχετε την συγκατάθεσή σας για επιπλέον επεξεργασία ή όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας με δική σας πρωτοβουλία, θα διατηρούμε το βιογραφικό σας για δύο (2) έτη. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, η Εταιρεία μπορεί να σας ζητήσει να ανανεώσετε την συγκατάθεσή σας και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για δύο (2) ακόμα έτη.
 4. Τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται σε ψηφιακή μορφή και με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
 5. Δηλώνετε ότι:
  – Παρέχετε ακριβείς και αληθείς πληροφορίες.
  – Δεν παρέχετε πληροφορίες σχετικά με καταδίκες για εγκλήματα και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κλπ).
  – Δεν παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τρίτο μέρος, εκτός αν σας έχει εξουσιοδοτήσει προς τούτο ρητά το τρίτο μέρος.
  – Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας μέσω της ιστοσελίδας www.creativephs.com, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και αποδέχεστε την “Πολιτική Προστασίας Δεδομένων”.
 6. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:
  – Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
  – Διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  – Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο.
  – Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο.
  – Φορητότητα των δεδομένων σας.
  – Να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να μας στείλετε email ή γραπτό αίτημα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω. Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματα, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε την «Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου» (Αγγλική έκδοση / Ελληνική έκδοση) και να την υποβάλετε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

Creative Pharma & HR Services S.M.S.A.
Λεωφ. Κηφισίας 286, Χαλάνδρι, 152 32, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 32 59 360
Fax: +30 210 32 59 380
dpo@creativephs.com

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(www.dpa.gr).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 13-Ιουν-2022

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.